DENETİM DEPARTMANI

DENETİM DEPARTMANI

Kat Mülkiyeti Kanunu hakim, Ayrıca mesleği Avukatlık ve Yeminli Mali Müşavir olan KMK konusunda seminerler veren ve televizyonlarda uzman kişi olarak tanınmış, Avukatlar ve Yeminli Mali Müşavirlerden oluşmaktadır.