TESİS YÖNETİMİ

TESİS YÖNETİMİ

Varyant Kurumsal Yönetim Hizmetleri;

İşletme Yönetimi, Teknik Bakım & Onarım, Güvenlik Hizmeti, Temizlik Hizmeti, Bahçe Bakım Hizmetleri, Sosyal Alan İşletmesi, Vale Hizmeti, Konut Kiralama, Restaurant Hizmetleri, Daire Temizliği, Oto yıkama, Concierge Hizmetleri ile Hukuk Müşavirliği, Mali Müşavirlik ve Muhasebe Hizmetini kapsamaktadır. Yönetim ve işletim esaslarının yürütülmesi ve takibi; Varyant Kurumsal Yönetim şirketinin tecrübeli ve deneyimli yönetim kadrosuyla sağlanmaktadır.
YÖNETİM HİZMETLERİ • Projelerimizin yönetim işlerinin Yönetim Planına ve Kat Mülkiyeti Kanunu’na uygun olarak yürütülmesi,
• Genel Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması,
• Yönetim Kurulu toplantılarının yürütülmesi, kararlarının alınması,
• Aylık Faaliyet raporlarının hazırlanması,
• Resmi Kurumlarla ilişkilerin geliştirilmesi,

SİTE MALİ YÖNETİMİ VE MUHASEBE HİZMETLERİ
• İşletme Bütçesinin ve İşletme Projesinin Hazırlanması,
• Aidat avanslarının toplanması, ilgili kayıtların yapılması ve toplanan avanslardan bütçede yer alan işlerin giderlerinin karşılanması,
• Proje’nin yönetilmesi ve işletilmesi nedeniyle ortaya çıkan enerji ve su, vb. konular ile ilgili masrafların ilgili kuruluşlara ödenmesi, sarfiyatlarının takibi, faturaların alınması ve muhafazası,
• Projelerimizdeki sakinlerinin borç-alacak durumlarını internet üzerinden varyantyonetim.com web sitemizden izleyebilecekleri bir sistem kurulması,
• Elektrik, Soğuk Su, Sıcak Su ve ısıtma soğutmaya ilişkin daire enerji giderlerinin dairelere paylaştırılması ve giderlerin tahsilinin takibi yapılması,
• Banka hesaplarının yönetimi ve işlemlerin yürütülmesi,
• Aidat takibi ve tahsili
TEKNİK İŞLETİM VE PERİYODİK BAKIMLAR
• Tüm elektrik, elektronik ve mekanik sistem ve ekipmanlarının minimum giderle en verimlilikte işletilmesi
• Teknik Bakım & Onarım Prosedürlerinin hazırlanması
• Günlük ve Haftalık Kontrol yapılacak hizmetlerin belirlenmesi
• Yıllık Periyodik Bakım ve Onarım Tablosunun hazırlanması
• Mobil Teknik Destek Ekibi ile 7/24 Destek Hizmetinin verilmesi