Cafe Restaurant & Bar

Cafe Restaurant & Bar

Daire sahiplerinin Cafe, Restaurant, Bar ve havuz başında yapacağı tüm harcamaları için bir adisyon açılır. Hazırlanan her adisyon daire sahibine günün sonunda imzalatılır ve ödemesi tahsil edilir.

Ödemeler Nasıl Yapılır?

Daire sahibi yaptığı restaurant harcamalarını kredi kartı/nakit olarak öder. Daire sahibine yapmış olduğu harcama karşılığı fiş/fatura kesilir.